3 tháng, phân loại hơn 42 ngàn thông tin Lý lịch tư pháp

(PLVN) – Chiều 27/3, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia (Trung tâm LLTP quốc gia) về kết quả công tác tư pháp 3 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2019.

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Trung tâm LLTP quốc gia Hoàng Quốc Hùng cho biết, ngay từ những tháng đầu năm 2019, Trung tâm đã nỗ lực tập trung, triển khai cơ bản toàn diện, có trọng tâm các nhiệm vụ được giao và đã đạt được một số kết quả.

Đặc biệt, về việc triển khai hiệu quả Quy chế phối hợp số 02/QCPH-TTLLTPQG-C53 ngày 29/6/2018 (Quy chế 02), Trung tâm đã hướng dẫn các Sở Tư pháp trong phạm vi toàn quốc về việc chuyển hồ sơ tra cứu qua Phần mềm “Kiềng ba chân”, Trung tâm LLTP Quốc gia, Bộ Tư pháp – Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an – Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Công an tỉnh đã tiến hành đồng thời tra cứu, xác minh thông tin. Đồng thời, đảm bảo triển khai đồng bộ Quy chế 02 gửi Sở Tư pháp và Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Công an tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong tháng 1/2019, Trung tâm LLTP quốc gia đã phối hợp với Công ty cung ứng phần mềm chỉnh sửa, nâng cấp Phần mềm “Kiềng ba chân” thành Phần mềm hỗ trợ tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu LLTP theo quy định của Quy chế số 02. Ngày 7/3/2019, Trung tâm đã phối hợp với Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an tổ chức lớp tập huấn Hướng dẫn sử dụng phần mềm Hỗ trợ tra cứu, xác minh thông tin cấp Phiếu LLTP cho 63 Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Công an tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Hiện nay đã có 63/63 Sở Tư pháp thực hiện Quy chế số 02.

Trong Quý I/2019, Trung tâm LLTP quốc gia tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu LLTP. Từ ngày 1/1/2019 đến ngày 25/3/2019, Trung tâm đã tiến hành tiếp nhận, kiểm tra, phân loại 42.238 thông tin (đạt 104% so với cùng kỳ 2018), trong đó 16.761 bản LLTP điện tử, 4.011 thông tin LLTP bổ sung bằng giấy, 10.026 thông tin LLTP bổ sung điện tử, 11.440 giấy CNCHXHPT. Đồng thời, Trung tâm đã thực hiện cập nhật 13.761 bản LLTP điện tử, 36.168 bổ sung LLTP điện tử, 522 bổ sung LLTP bằng giấy, 145 cải chính hộ tịch, chứng tử; 1.376 lập LLTP thẩm quyền Trung tâm; 626 lưu hồ sơ giấy.

Trong Quý II/2019, Trung tâm đề xuất không xây dựng dự thảo Quyết định về việc tiếp tục thực hiện thí điểm phương thức cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến. Về việc xây dựng Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác LLTP, ông Hùng đề xuất thay thế Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác LLTP bằng Giải pháp thí điểm đối với một số địa phương có kinh phí chi trả Phần mềm tự động hóa công tác xây dựng, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu LLTP và cấp Phiếu LLTP. Ngoài ra, đối với dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển LLTP đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Trung tâm sẽ lấy ý kiến góp ý của Bộ, ngành và địa phương bằng văn bản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *