Vướng mắc trong xác định lãi suất chậm thi hành án

(PLVN) – Trong các vụ việc thi hành án (THA) tín dụng ngân hàng, các cơ quan thi hành án dân sự (THADS) thường phải tổ chức thi hành các khoản lãi suất trên số tiền phải THA. Tuy nhiên, việc xác định mức lãi suất chậm THA theo bản án, quyết định của tòa án hiện nay còn nhiều bất cập.

Lãi suất chậm THA được tính theo từng loại việc như sau: Kể từ ngày bản án, quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật (đối với trường hợp chủ động thi hành) và từ ngày có đơn yêu cầu THA (trường hợp thi hành theo đơn yêu cầu) cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải THA còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải THA theo mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời gian chưa THA.

Từ tháng 1/2017 trở đi (BLDS năm 2015 có hiệu lực), cách xác định thời điểm và cách tính lãi phát sinh do chậm THA được căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 357 BLDS năm 2015. Theo đó, người chậm trả nợ theo bản án phải trả lãi theo lãi suất do các bên thỏa thuận, có thể từ 0 – 20%/năm; nếu các bên không thỏa thuận được, thì lãi suất chậm trả sẽ được tính là 10%/năm.

Ngoài ra, còn áp dụng một số quy định liên quan tại Thông tư liên tịch số 01/TTLT ngày 19/6/1997, Công văn số 165/KHXX ngày 18/10/2007 của TAND Tối cao và Quyết định số 2868/QĐ-NHNN ngày 29/11/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.

Cùng với đó, Án lệ số 08/2016/AL cũng xác định lãi suất, việc điều chỉnh lãi suất trong hợp đồng tín dụng kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm được công bố và áp dụng trong xét xử. Theo đó: “Đối với các khoản tiền vay của tổ chức Ngân hàng, tín dụng, ngoài khoản tiền nợ gốc, lãi vay trong hạn, lãi vay quá hạn, phí mà khách hàng vay phải thanh toán cho bên cho vay theo hợp đồng tín dụng tính đến ngày xét xử sơ thẩm, thì kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm khách hàng vay còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc này”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *